Charakteryzują się swoją masywnością.
Cechami wyróżniającymi są:

 

• Nerkowate trzony kręgów;
• Silnie rozwinięte wyrostki kolczyste o kształcie płytek, występują poziomo do tyłu z dużymi odstępami pomiędzy poszczególnymi kręgami;
• Otwór kręgowy jest o kształcie trójkątnym;
• Parzysty wyrostek poprzeczny, zredukowany do wyrostka dodatkowego, położonego u podstawy tylnej części wyrostka żebrowego;
• Parzysty wyrostek żebrowy, który jest pozostałością żebra lędźwiowego;
• Parzysty wyrostek suteczkowaty, położony na stronie bocznej wyrostków górnych;
• Wyrostki stawowe ustawione w płaszczyźnie strzałkowej.

 

Dwie trzecie, wszystkich schorzeń kręgów oraz krążków międzykręgowych dotyczy kręgosłupa lędźwiowego.
Dolegliwości bólowe w dolnym odcinku kręgosłupa, często pojawiają się nagle, na przykład po wykonaniu niezręcznego ruchu. Ból może pojawić się nagle i powodować silne dolegliwości, ale bywa też, że początkowo jest nieznaczny, stopniowo zwiększając swoją częstotliwość. Może też posiadać charakter nawracający lub ciągły. Takie czynności jak: kichanie, kaszel, śmiech oraz gwałtowne ruchy pretendują do nasilenia objawów. Powodem dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym są często zwyrodnienia kręgów oraz krążków międzykręgowych. Nieleczone mogą spowodować porażenie kończyn dolnych, utratę kontroli nad oddawaniem moczu i stolca.
Do przyczyn eliminujących zawodników z uprawiania sportu, należy zaliczyć: lekceważenie objawów zwiastunowych, przerywanie i samowolne modyfikowanie leczenia oraz leczenie objawowe czy irracjonalne.

 

Niektóre z wyników moich badań przeprowadzonych w 2015 roku, na grupie osób trenujących podnoszenie ciężarów:

• W grupie badanych sportowców, aż 75% odczuwało dolegliwości bólowe o różnym natężeniu;
• Mniej niż połowa (45%) badanych, posiada wiedzę na temat ergonomii i potrafi ją zastosować;
• Kobiety częściej niż mężczyźni stosują farmakoterapię;
• Sportowcy odbywający w tygodniu więcej sesji treningowych i posiadający większy staż treningowy, mają silniejsze dolegliwości bólowe, niż osoby trenujące do 3 razy w tygodniu.

 

Według Dziaka A. urazy są codziennością w życiu sportowców, nie tylko tych trenujących wyczynowo. Natomiast Garlicki J. uważa, że sport wyczynowy jest aktywnością eksploatującą ludzki organizm. Stwierdził, iż od 30 - 70% wyczynowych sportowców, posiada świadomość, poważnej dysfunkcji narządu ruchu.
Kręgosłup jest strukturą, którą najczęściej podają osoby trenujące sporty siłowe jako miejsce dolegliwości bólowych, co jest również odzwierciedlone w pracach takich autorów jak Eberhardt A. i wsp., Boguszewski D. i wsp., oraz Siewe J. i wsp.

 

Autor:   
Łukasz Paliświat
Magister Fizjoterapii, posiada certyfikaty uczestnictwa, w licznych konferencjach o tematyce związanej z aspektami fizjoterapii. Członek stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Trener klasy Mistrzowskiej Podnoszenia Ciężarów. Wielokrotny Medalista Mistrzostw Polski.