Tematem, który chce Państwu przedstawić jest skręcenie stawu skokowego, tak zwana ,,skręcona kostka”.


Staw skokowy jest zbudowany z:

 

• stawu skokowego górnego (skokowo-goleniowy),
• stawu skokowego dolnego (skokowo-piętowo-łódkowy).

 

W przeważającej liczbie przypadków szacuje się, że w 85% dochodzi do skręcenia podczas ruchu inwersyjnego (zgięcie podeszwowe, przywiedzenie, odwracanie stopy), dochodzi wówczas do uszkodzenia więzadeł stabilizujących staw skokowy od strony bocznej, a są to:

 

• więzadło strzałkowo-skokowe przednie (ATFL),
• więzadło strzałkowo-piętowe (CFL),
• więzadło strzałkowo-skokowe tylne (PTFL).

 

W incydentalnych przypadkach może dojść do skręcenia podczas ewersji stopy (zgięcie grzbietowe, odwiedzenie i nawracanie stopy) w tym przypadku uszkodzeniu ulega więzadło trójgraniaste znajdujące się po stronie przyśrodkowej.
Do tego dochodzą oczywiście jeszcze mięśnie goleni które czynnie stabilizują staw skokowy.

 

Wyróżniamy 3 stopnie skręcenia stawu skokowego:

I stopnia – polega na nadciągnięciu więzadeł bez ich przerwania ich ciągłości, zaburzenie funkcji, obrzęk.
II stopnia – dochodzi do naderwania więzadeł z obrzękiem, zaburzeniem funkcji
i niestabilność.
III stopnia – całkowite zerwanie więzadeł (ATFL i CF), masywny obrzęk, brak możliwości obciążenia kończyny.

 

DIAGNOSTYKA
Twój fizjoterapeuta jest ekspertem w ocenie i diagnostyce. Przeprowadzony wywiad i dokładne badanie kliniczne pozwolą określić stopień skręcenia stawu skokowego.

 

• Badanie palpacyjne w rejonie więzadeł,
• Oglądanie kończyny,
• Wykonanie testów klinicznych na stabilność,
• Wykonanie badań obrazowych jako uzupełnienie RTG, USG lub MRI.

 

Raz skręcona kostka może zwiększyć ryzyko ponownego urazu nawet o 50-70%, poprawnie wykonane postępowanie rehabilitacyjne po urazie zminimalizuje ten problem.
Istnieją skuteczne metody fizjoterapeutyczne, które pozwolą zapobiec nawrotowi tego urazu.

 

Autor:   
Łukasz Paliświat
Magister Fizjoterapii, posiada certyfikaty uczestnictwa, w licznych konferencjach o tematyce związanej z aspektami fizjoterapii. Członek stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Trener klasy Mistrzowskiej Podnoszenia Ciężarów. Wielokrotny Medalista Mistrzostw Polski.